Over ons Raad van commissarissen
Raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen vervult de rol van werkgever, toezichthouder en klankbord voor het bestuur. De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende personen:

  • De heer P.P.M. Nouwen, voorzitter
  • De heer A.N.G. Willems, (op voordracht van de huurders), vice-voorzitter
  • De heer P.J.L.M. Leijten (op voordracht van de huurders)
  • Mevrouw I. Peters
  • De heer M.C.W. Janssen

Een commissaris wordt getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. Voorgenomen (her)benoemingen moeten voor een zienswijze worden voorgelegd aan de Autoriteit Woningcorporaties. De honorering van de Raad van Commissarissen voldoet aan de WNT (Wet Normering Topinkomens) en de beroepsregel VTW (Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties). De bezoldigingsgegevens worden jaarlijks gepubliceerd in het jaarverslag. De directeur-bestuurder wordt benoemd door de Raad van Commissarissen en moet voldoen aan de profielschets.