Ik huur Leefbaarheidsbudget
Leefbaarheidsbudget

Als bewoner speelt u zelf een belangrijke rol bij het leefbaar houden van de eigen buurt. Wonen Vierlingsbeek stimuleert initiatieven op het gebied van leefbaarheid. We stellen hiervoor jaarlijks een bedrag beschikbaar. Hieronder leest u wat de voorwaarden daarbij zijn. En hoe u een aanvraag voor een 'Buurtcheque' kunt doen.

Waarom een Buurtcheque vanuit dit budget?

Met het leefbaarheidsbudget ondersteunen we initiatieven van onze huurders. We vinden het belangrijk dat mensen actief bijdragen aan de leefbaarheid in hun eigen buurt. Onder leefbaarheid verstaat Wonen Vierlingsbeek direct zichtbare kanten, zoals de kwaliteit van het wonen en de woonomgeving. Maar ook de niet zichtbare kanten als veiligheid, saamhorigheid en betrokkenheid. Leefbaarheid is dus een heel breed begrip. Het gaat om alles wat te maken heeft met plezierig wonen en samen leven. Wonen Vierlingsbeek ziet graag creatieve en vernieuwende ideeën die kunnen bijdragen aan een prettige leefomgeving. 

Wie kan de Buurtcheque aanvragen?

Alle huurders van Wonen Vierlingsbeek mogen een aanvraag indienen. Wij vragen u om uw idee via het onderstaande 'Aanvraagformulier Buurtcheque' bij ons in te dienen of via het formulier dat u vindt bij  'Direct regelen'. Hebt u na het lezen van de informatie op dit formulier nog vragen? Mail naar info@wonenvierlingsbeek.nl onder vermelding van 'Buurtcheque'. Wonen Vierlingsbeek bespreekt alle initiatieven met ons Huurderspanel. Samen besluiten we welke initiatieven we ondersteunen en in welke mate.

De bijdrage

Per activiteit kunt u  een éénmalige financiële bijdrage ontvangen. Afhankelijk van de aanvraag bekijken we of we het initiatief volledig of gedeeltelijk financieel kunnen ondersteunen. We kunnen eventueel ook materialen of andere ondersteuning aanbieden. U kunt meerdere aanvragen tegelijkertijd indienen, zolang het verschillende activiteiten betreft. Het leefbaarheidsbudget is niet onbeperkt, dus...op = op.

Voorwaarden voor een leefbaarheidsbudget

Voor het indienen van nieuwe initiatieven en ideeën zijn een aantal spelregels opgesteld, die u hieronder leest. Deze spelregels zijn bedoeld om enige richting te geven, maar ze zijn zo geformuleerd dat er veel ruimte is bij het indienen van de initiatieven. Activiteiten en projecten moeten passen binnen één of meer ondergenoemde kaders.
De activiteit zorgt voor:

 • Een schone leefomgeving, met een goede technische staat
 • Het vergroten van het veiligheidsgevoel
 • Het stimuleren van duurzaam gedrag
 • Het bevorderen van de leefbaarheid
 • Het bevorderen van de sociale samenhang
Aanvullende voorwaarden

Naast de inhoudelijke spelregels zijn er ook een aantal aanvullende randvoorwaarden van toepassing:

 • Het initiatief is niet strijdig met de wet en/of andere regelgeving
 • Het initiatief dient geen privébelang
 • Er moet sprake zijn van voldoende zelfwerkzaamheid door de bewoners
 • Bewoners treden op als opdrachtgever
 • Er is aantoonbaar draagvlak in de buurt
 • Het initiatief mag niet leiden tot extra kosten in de toekomst
Aanvraagformulier

Bij Downloads onder aan deze pagina opent u het aanvraagformulier. Na het invullen kunt u dit formulier inleveren bij of opsturen naar Wonen Vierlingsbeek, Spoorstraat 27, 5821 BB VIERLINGSBEEK. 

We wensen u veel plezier bij het organiseren en uitvoeren van de activiteit!

 

Downloads Aanvraagformulier buurtcheque