Ik huur Overlast melden
Overlast melden
Last of overlast?

Omdat u uw woonomgeving met verschillende andere mensen deelt, is het onvermijdelijk dat u dingen van elkaar hoort en ziet. En ook al heeft u een prima verstandhouding onderling, het is bijna niet te voorkomen dat u ook wel eens last van elkaar heeft. Spreek elkaar tijdig aan als u ergens last van heeft en maak er samen afspraken over. En het is een kleine moeite om tijdig te laten weten dat u gaat klussen of een feestje geeft: dat wordt door buren meestal erg gewaardeerd. "Last" hebben van elkaar kan erg vervelend zijn maar het is niet iets dat uw verhuurder voor u oplost. U kunt dit zelf bespreken met uw buren en als u daar hulp bij nodig heeft kunt u advies vragen bij Buurtbemiddeling. 

Overlast

Komen zaken als rommel, stank en geluidsoverlast regelmatig of voortdurend voor, of komen ze voor op ongebruikelijke tijdstippen? Dan is er sprake van overlast. Ook dan is ons advies: probeer er samen uit te komen voor u anderen inschakelt. Helaas lukt dit niet altijd en dan kunt u uw overlastklacht bij ons melden. We kijken dan samen met u of en hoe we de situatie aan kunnen pakken. Wij zullen dan met alle partijen in gesprek gaan en indien nodig werken we samen met instanties als gemeente, politie en hulpverlening. Een juridische procedure starten we alleen in het uiterste geval en er moeten dan voldoende meldingen en (onafhankelijke) waarnemingen zijn. De rechter kan dan regels vaststellen om de overlast te stoppen, een boete opleggen of (alleen in zeer extreme situaties) besluiten dat de overlastgever de woning moet verlaten. 

Overlast melden

Wilt u overlast melden? Dat kan online via dit formulier Melden overlast. Het is belangrijk dat dit schriftelijk gebeurt: mocht een juridische procedure nodig zijn dan is daar een goed opgebouwd dossier voor nodig. Hou er dus rekening mee dat wij onvolledige of anonieme meldingen niet in behandeling nemen. U kunt overlast ook via een brief melden. Vermeld dan in ieder geval altijd:

  • Uw naam, adres, telefoonnummer waarop u bereikbaar bent en eventueel e-mail adres
  • Naam en adres van de overlastveroorzaker
  • Duidelijke omschrijving van de overlast
  • Sinds wanneer en hoe vaak dit voorkomt
  • Wat u zelf al gedaan heeft aan de situatie
  • Of u contact heeft gehad hierover met instanties zoals de gemeente, politie of buurtbemiddeling
  • Als u zelf nog geen actie heeft ondernomen, de reden hiervan
Buurtbemiddeling

Soms lukt het niet om zelf met uw buren te praten. Dan kan het handig zijn als iemand helpt om te bemiddelen tussen u en uw buren. Hiervoor kunt u terecht bij Buurtbemiddeling: u krijgt dan gratis hulp en tips van een getrainde vrijwilliger. Het kan ook zijn dat wij Buurtbemiddeling inschakelen als u overlast bij ons meldt. U leest meer over hun werkwijze en hoe u contact opneemt op hun website. Deze is terug te vinden bij onze Handige links.

Overlast door drugs, strafbare feiten, geweld of intimidatie

Is er drugsoverlast of heeft u het vermoeden dat er hennep gekweekt of gedroogd wordt? Heeft u het vermoeden dat er andere strafbare feiten gepleegd worden of krijgt u te maken met geweld of intimidatie? Dan adviseren wij om aangifte te doen of melding te maken bij de politie, telefoon 0900-8844. Wilt u liever anoniem melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000 of kijk op de website bij onze Handige links voor meer informatie.