Ik huur Verzekeringen
Verzekeringen
Sluit een goed dekkende verzekering af
Wat kan ik als huurder het beste zelf verzekeren in de woning? En wat verzekert Wonen Vierlingsbeek?

U doet er verstandig aan om alles wat u als huurder zelf aanbrengt in de woning te verzekeren. Meestal wordt gekozen voor een inboedelverzekering. Als u goed verzekerd wilt zijn, dan volstaat een gewone inboedelverzekering niet. Beter is een zogenoemde ‘Uitgebreid gevaren verzekering’ (UGV). Bij een  huurwoning is het namelijk belangrijk dat u naast de inboedel ook het zogenoemde ‘huurdersbelang' verzekert. Onder dit 'huurdersbelang' wordt het volgende verstaan:

  • De kosten van alle door de huurder voor zijn rekening in de woning aangebrachte veranderingen:
  • De kosten van behang-. schilder- en sauswerk, ongeacht of dit door de huurder zelf is aangebracht

Als u toch een inboedelverzekering afsluit, of al heeft afgesloten, dan is het verstandig uw verzekeraar te vragen of de kosten die vallen onder ‘huurdersbelang' zijn meeverzekerd.

Verantwoordelijkheid Wonen Vierlingsbeek

Wonen Vierlingsbeek verzekert alle zaken die tot het moment van oplevering aard- of nagelvast de woning aanwezig zijn. Deze verzekering dekt alle schade aan het gehuurde met uitzondering van zaken die de inboedel en het 'huurdersbelang' betreffen.

Gevolgschade

In geval van inbraak, brand of lekkages valt vaak slechts een deel van de schade onder de verantwoordelijkheid van Wonen Vierlingsbeek. Water-, rook- en andere gevolgschade die de inboedel van de huurder of het huurdersbelang' betreft, worden in principe niet door de verzekering van Wonen Vierlingsbeek gedekt.

Wonen Vierlingsbeek is alleen aansprakelijk voor deze 'gevolgschade' als deze is ontstaan door een duidelijke tekortkoming van Wonen Vierlingsbeek. Uit de praktijk blijkt dat het aansprakelijk stellen van de verhuurder door een huurder een erg tijdrovend traject is. Waarbij uiteindelijk bij toekenning, alleen de dagwaarde en niet de nieuwwaarde wordt vergoed. Het is daarom verstandig dat u zelf een goed dekkende verzekering afsluit voor uw inboedel en voor alles wat onder 'huurdersbelang' valt. Het voorkomt dat bij schade een deel onverzekerd blijft en u voor een vervelende situatie komt te staan.