Ik huur Het huurcontract
Het huurcontract

Op het moment dat u een woning van ons gaat huren, ondertekent u een huurcontract. Daarmee vervalt automatisch uw inschrijving als woningzoekende.

In een standaard huurcontract zijn in ieder geval de volgende onderdelen opgenomen of maken er onderdeel vanuit:

  • Ingangsdatum en duur van de huurovereenkomst
  • Het adres en een omschrijving van het gehuurde
  • De huurprijs, uitgesplitst in de netto huur en eventueel bijeenkomende servicekosten
  • Ondertekening van zowel huurder(s) als verhuurder
Rechten

Als huurder heeft u wettelijke huurbescherming. Dit betekent dat wij de huurovereenkomst niet zomaar mogen opzeggen. Wel kunnen wij de huurovereenkomst ontbinden wanneer er bijvoorbeeld sprake is van huurachterstand of herstructurering.

Plichten

U betaalt de huur uiterlijk op de eerste van de maand, veroorzaakt geen overlast en onderhoudt uw woning en eventuele tuin met achterpaden goed. Als u veranderingen wilt aanbrengen in en om uw woning, dan vraagt u hiervoor toestemming aan ons. Heeft u schade veroorzaakt aan uw woning, dan herstelt u dit zelf of wij doen het op uw kosten.