Ik huur Duurzaamheid
Duurzaamheid

Het klimaat verandert, we hebben meer en meer te maken met zeer warme periodes, wateroverlast, verdrogingsproblematiek en grondstoffen die uitgeput raken. Dit vraagt om verduurzaming van onze economie en leefomgeving voor nu en de generaties in de toekomst.

We hebben als Wonen Vierlingsbeek een verantwoordelijkheid en rol in deze duurzame ontwikkeling. In januari 2021 hebben we een eerste voorzet gemaakt om te komen tot bijgaande visie. Dit heeft er onder andere toe geleid dat onze woningen gemiddeld een label B hebben. De komende jaren zetten we versneld in om de duurzame doelstellingen voor 2030 en 2050 daadwerkelijk te realiseren. In de praatplaat is in één beeld te zien op welke thema’s we ons de komende jaren richten: een energiezuinige woningvoorraad, van het aardgas af en een klimaatbestendige en groene leefomgeving. Graag gaan we met elkaar deze duurzame richting op!

Downloads Visual Duurzaamheidsvisie