Privacy verklaring Direct regelen Huuropzeggen
Huuropzeggen
Huur schriftelijk opzeggen

U kunt de huur uitsluitend schriftelijk opzeggen tegen een opzegtermijn van minimaal één maand en maximaal drie maanden, gerekend vanaf de dag dat wij uw opzegging ontvangen. Uw laatste huurdag kan iedere gewenste dag zijn, uitgezonderd weekend en feestdagen. U kunt het formulier huuropzegging downloaden. Belt u ons even als u graag een formulier huuropzegging thuisgestuurd krijgt? U kunt dit formulier natuurlijk ook bij ons ophalen of ter plekke invullen. Houd er wel rekening mee dat als u samen een woning huurt, u ook beiden de opzegging moet ondertekenen.

Beëindigen huur wegens overlijden

Moet u als wettige erfgenaam de huur beëindigen voor iemand anders? Dan gelden dezelfde voorwaarden als bij een reguliere huuropzegging zoals hierboven beschreven. U kunt het formulier onder aan deze pagina downloaden.

Wat te doen bij relatiebreuk/scheiding?

Bent u medehuurders en gaat één van u beiden de woning verlaten? Dan moet u dit melden bij ons en kunt u ons meteen verzoeken de huur met één van u beiden voort te zetten. Houd er rekening mee dat er een inspectie van de woning kan volgen zodat de staat van de woning kan worden vastgelegd vanaf het moment dat de huur door één van u beiden wordt voortgezet. Download het formulier "Verzoek voortzetting huur door medehuurder" onder aan deze pagina. Ook hiervoor geldt een opzegtermijn van minimaal één maand.

Inspectie woning

Na ontvangst van uw opzegging ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van beëindiging van de huur. U wordt gebeld door onze opzichter die een afspraak met u maakt in uw eigen huurwoning. Hij legt de staat van de woning vast, spreekt met u af hoe u de woning moet achterlaten en welke zaken u eventueel ter overname kunt aanbieden aan de nieuwe huurder. Wilt of kunt u de eventueel besproken reparaties of (onderhouds)werkzaamheden niet zelf uitvoeren vóór de dag dat u de sleutel inlevert? Dan kunnen wij deze voor u (laten) uitvoeren. U ontvangt hiervoor een factuur van ons.

Nieuwe huurder voor uw woning

Als u de huur opzegt, gaan wij op zoek naar een nieuwe huurder voor uw woning, tenzij uw woning verkocht wordt. U wordt hierover in de bevestiging van uw opzegging geïnformeerd, maar opnieuw verhuren is de meest voorkomende situatie. Uw woning wordt geadverteerd op deze website; bij ons ingeschreven woningzoekenden kunnen op het woningaanbod reageren. De woning wordt vervolgens toegewezen op basis van inschrijfduur, passendheid en inkomenstoets. U leest hier meer over in de folder "Van woningaanbod tot huurovereenkomst" ( onder aan deze pagina). Zodra wij een nieuwe huurder gevonden hebben, laten we hem/haar contact met u opnemen om de woning te bekijken. Heeft u zaken in uw woning ter overname, bijvoorbeeld gordijnen? Dan kunt u hier met de toekomstige huurder afspraken over maken. Het is niet mogelijk om zelf een nieuwe huurder voor te dragen voor uw woning.

Sleuteloverdracht

Op de dag dat u uw sleutel inlevert, controleren wij samen met u de woning om vast te stellen of u de woning achterlaat zoals we vooraf met u afgesproken hadden. De meterstanden worden opgenomen en indien mogelijk wordt de sleutel in aanwezigheid van u uitgereikt aan de nieuwe huurder. De staat van opleveren van de woning, wordt ter plekke vastgelegd in een opnameverslag.

Downloads Huuropzegging Verzoek voortzetten huur door medehuurder Huuropzegging wegens overlijden Van woningaanbod tot huurovereenkomst