Over ons Nieuws
Energietoeslagen 2023

8-11-2023

Gemeente Land van Cuijk betaalt in 2023 opnieuw een eenmalige enerigetoeslag aan huishoudens met een laag inkomen. Deze toeslag is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de hoge enerieprijzen. De gemeente controleert automatisch huishoudens met een uitkering, minimaregeling of huishoudens die in 2022 energietoeslag hebben ontvangen. Als de gemeente kan vaststellen dat zij aan de voorwaarden voldoen, wordt de energietoeslag 2023 automatisch uitgekeerd. Heeft u een uitkering, maakt u gebruik van een minimaregeling of heeft u in 2022 een energietoeslag ontvangen? Dan is de kans groot dat u de energietoeslag in 2023 automatisch ontvangt.


Voor wie is de energietoeslag?


De eenmalige energietoeslag is een tegemoetkoming in de energiekosten van € 800,-. De toeslag is bedoeld voor huishoudens met een inkomen lager dan 120% van de bijstandnorm. 


Aanvragen energietoeslag


Ontvangt u de toeslag niet automatisch maar denkt u hier wel recht op te hebben? Vanaf 8 januari 2024 staat er een formulier op de website van de website van de gemeente. U kunt de Energietoeslag 2023 aanvragen tot uiterlijk 31 maart 2024. Kijk voor meer informatie op www.gemeentelandvancuijk.nl/energietoeslag 


Vragen?


Neem dan contact op met Frontoffice Sociaal Domein via telefoon 04785-854 444. Of stuur een e-mail met uw naam, telefoonnummer en uw vraag naar inkomensondersteuning@landvancuijk.nl