Privacy verklaring Over ons Governance en bestuur
Governance en bestuur

Wij onderschrijven het belang van een deugdelijk ondernemingsbestuur. Hieronder valt het integer en transparant handelen van het bestuur, een goed toezicht op het bestuur en het afleggen van verantwoording aan belanghebbenden. De 'corporate governance structuur' van Wonen Vierlingsbeek is gebaseerd op de Governancecode Woningcorporaties. 

Rechts van deze tekst vindt u een overzicht van documenten en publicaties waarin de hoofdlijnen van de corporate governance structuur zijn vastgelegd.