Ik huur Reparaties, onderhoud en schades Planmatig onderhoud
Planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud is een van de belangrijkste middelen om de kwaliteit van de woningen op peil te houden. Jaarlijks worden daarom bij een groot aantal van onze woningen vernieuwingen aangebracht of herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

De terugkerende werkzaamheden bestaan onder andere uit een schilderbeurt, herstellen van kozijnen, ramen of deuren. Soms moeten er grotere klussen gebeuren, zoals het vernieuwen van keukens, sanitair of tegelwerk. Deze werkzaamheden worden veelal uitgevoerd op het moment dat een woning leeg staat. De onderdelen worden op dat moment technisch beoordeeld en indien nodig vervangen.

Jaarlijks wordt het woningbezit van Wonen Vierlingsbeek geïnspecteerd door ons of door derden. Op basis van die inspectie worden de werkzaamheden voor het opvolgend jaar vastgesteld. Hierbij moet u denken aan het vervangen van de kozijnen, vervangen van daken, vervangen van verwarmingsketels etc. Voorafgaande aan de uitvoering van de werkzaamheden worden de bewoners hierover geïnformeerd.

Ingeval een wooncomplex in aanmerking komt voor renovatiewerkzaamheden worden de bewoners hiervoor vooraf geïnformeerd tijdens een bijeenkomst en schriftelijk.