Ik huur Reparaties, onderhoud en schades Schade en aansprakelijkheid
Schade en aansprakelijkheid
Wat doet u bij schade?

Brand, storm, verzakking, instorting, lekkage, leidingbreuk, stroomuitval of verstopping? Het zijn vervelende gebeurtenissen met kans op ernstige schade. In veel gevallen herstellen wij die schade maar niet altijd. Schade aan uw spullen vergoeden wij nooit. Hieronder leest u van verschillende soorten schade wat u moet doen en wie de kosten betaalt.

Schade aan een glasruit.

U bent dan verzekerd voor glasschades op voorwaarden dat u lid bent van ons glasfonds voor 0,85 eurocent per maand. Dit kunt u nakijken op het overzicht dat u bij de jaarlijkse huurverhoging ontvangt. Neem in dat geval contact op met Schildersbedrijf Creemers, telefoon (0478) 632 044. Bij dringende schades zijn zij ook buiten kantooruren bereikbaar. Laat u uw schade aan een glasruit door een andere firma repareren dan zijn de onkosten voor u. Opzettelijke schade door de huurders kan verhaald worden.

Verstopping riool

Het ontstoppen van het huisriool valt onder de onderhoudstaken van de huurder. Als extra service neemt Wonen Vierlingsbeek de onkosten op zich. Een verstopping dient u tijdens kantooruren aan ons te melden. Mocht de verstopping duidelijk te wijten zijn aan verkeerd gebruik door de huurder dan komen de gemaakte kosten alsnog voor rekening van de huurder.

Stormschade

Wanneer u schade heeft opgelopen aan uw huurwoning is Wonen Vierlingsbeek hiervoor verzekerd. Indien er sprake is van schade door verwijtbaar gedrag moet u zelf de kosten betalen. Denk hierbij aan ramen of deuren die u niet heeft afgesloten tijdens een storm.

Inbraakschade

Zodra u aangifte heeft gedaan bij de politie en u ons een kopie van het aangifteformulier heeft overhandigd herstellen wij de schade.

Brandschade

Wij zijn verzekerd voor de schade aan de woning. Voor schade aan uw spullen moet u zich zelf verzekeren.

Waterschade

Voor waterschade aan uw inboedel, bijvoorbeeld vloerbedekking, moet u zichzelf verzekeren (dit valt onder uw inboedelverzekering). Neem ook contact met ons op indien er schade is aan de woning zelf.

Schade aan eigen aanpassingen

De herstelkosten van schade aan eigen aanpassingen in de woning betaalt u altijd zelf. Wij raden u aan hiervoor een goede inboedelverzekering af te sluiten.